1-8 personer
40 m2

Ikke alle kan tilby overnatting på sjøen! Flåten er ei betongkai på 14*22 meter med et bolighus. Dette er en enhet der det kan oppstå litt sjøgang, men ikke av det ekstreme s